Sopimusehdot

Osapuolet

Tämän sopimuksen osapuolia ovat Jamar Oy (2159945-4) ja asiakas. Asiakas on juridinen
tai luonnollinen henkilö, joka tilaa Jamarin toimittamia tuotteita.

Maksuehdot

Asiakas on velvoitettu maksamaan kauppasopimuksessa määritellyn kauppahinnan
sovittujen maksuerien puitteissa. Maksuerät koostuvat 60% ennakkolaskusta ja 40%
loppulaskusta, ellei sopimuksessa muuta sovita.

Ennen toimitusta

Rakennuslupa, toimenpideilmoitukset ja katselmukset
Asiakas vastaa itse ja omalla kustannuksellaan siitä, että on hankkinut kohteen
rakentamiseen, purkamiseen tai muuhun luvanvaraiseen toimenpiteeseen
tarvittavat viranomaisluvat, asiakirjat sekä tehdyt ilmoitukset, katselmukset ja
mittaukset tai hakenut toimenpideluvat esimerkiksi asunto-osakeyhtiön hallitukselta.
Asiakas vastaa itse toimittamiensa suunnitelmien, mittojen ja asiakirjojen sekä niiden
perusteena olevien tietojen oikeellisuudesta.
Asiakas on vastuussa toimittamiensa värikoodien oikeellisuudesta.

Tavaran vastaanotto

Tavara on tarkistettava (7) vuorokauden kuluessa sen vastaanotosta

Reklamaatio

Reklamaatio on tehtävä kirjallisesti (ja liitettävä mukaan kuvia) kohtuullisessa ajassa
tavaran vastaanotosta. Reklamaatio käsitellään kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas
ilmoitti virheestä. Reklamaatio osoite kauppa@jamar.fi

Tuotteenpalautus

 • Mikäli tuote on mittatilaustuote, tuotetta ei voi palauttaa. (tilaaja maksaa tuotteen
  kokonaisuudessaan)
 • Mikäli tuote on valmispaketti, tuotteen voi palauttaa samassa paketissa kuin sen
  vastaanotettukin. Palautuskustannus on (60%) kauppasummasta.

Muutokset sopimukseen

Muutokset sopimukseen tehdään aina kirjallisesti.

Takuu

Takuuehdot:

 • Takuunmyöntäjä on Jamar Oy.
 • Takuu on raaka-aine- ja valmistusvirheiden osalta 5 vuotta toimituksesta.
 • Takuunantaja korjaa virheen kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas ilmoitti
  virheestä.
 • Lasin ominaisuuksia ja vaatimuksia arvioidaan Suomen Tasolasiyhdistys
  Ry:n ohjeistuksen mukaisesti.
 • Takuu lakkaa, mikäli asiakas tekee tuotteeseen muutoksia, joita Jamar Oy ei ole
  kirjallisesti hyväksynyt.

Takuu ei kata:

 • lasien särkymistä
 • käytöstä, säästä tai puun luontaisesta elämisestä johtuvia kulumisia,
  pihka valumia tai muita muutoksia, kuten puun halkeamia sen kuivuessa.
 • materiaalin laatuun liittyviä virheitä, jotka materiaalin valmistaja on
  todennut täyttävän ko. materiaalin laatutason. Tarvittaessa materiaalin
  laadun tarkastamiseen voidaan käyttää materiaalin valmistajan
  edustajaa tai tavarantarkastajaa.
 • pakkasella lasien jäätymistä.
 • lasin pinnassa mahdollisesti näkyviä heijastumia tai kuvioita.